ochrana osobních údajů

ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zpracováváme dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Ctíme zákonnost, korektnost, přesnost a transparentnost, omezení pro účel, minimalizaci rozsahu a důvěrnost.

OSOBNÍ ÚDAJE
Pojem „osobní údaje” znamená veškeré informace, které se týkají podnikatelské činnosti společnosti.

OSOBNÍ ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH A DODAVATELÍCH
Osobní údaje zákazníků shromažďujeme v nezbytném rozsahu za účelem udržení obchodního vztahu a po dobu určenou zákonnými normami, např. Zákon 563/1991 Sb., zákon o účetnictví.

OSOBNÍ ÚDAJE O POTENCIONÁLNÍCH ZÁKAZNÍCÍCH A DODAVATELÍCH
Osobní údaje shromažďujeme za účelem tvorby a doručování a přijímání nabídek a vzorků k vytvoření budoucího obchodního vztahu.

OSOBNÍ ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH
Osobní údaje zaměstnanců shromažďujeme za účelem uzavření pracovní smlouvy, vyplácení a evidence mzdy a zákonných odvodů po dobu určenou zákonnými normami.

OSOBNÍ ÚDAJE O POTENCIÁLNÍCH ZAMĚSTNANCÍCH
Osobní údaje potenciálních zaměstnanců nám poskytujete podle vlastního uvážení. Uchováváme je po dobu výběrového procesu, poté jsou vymazány nebo skartovány.

WEBOVÁ STRÁNKA
Na naší webové stránce nepoužíváme Cookies.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje považujeme za důvěrné.
Sdílíme je v nezbytném rozsahu s třetími stranami pouze ze zákona:
Česká správa sociálního zabezpečení
Zdravotní pojišťovny
Finanční úřad
Úřad práce
Kooperativa pojišťovna a.s.
Poskytovatel závodní lékařské péče

Osobní údaje sdílíme s jinými státními orgány pouze v případě, že to vyžaduje zákon nebo zákonný proces.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje chráníme a používáme technická a organizačně bezpečnostní opatření k jejich ochraně před zneužitím nebo ztrátou.  

VYMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Lze požádat o vymazání osobních údajů. Vaši žádost zvážíme a v souladu s platnou legislativou vyhovíme nebo ne.

SILVERATECH s.r.o. aktualizace listopad 2019

Ochrana osobních údajů Impresum
katalog výrobků poptat trafo poptat tlumivku položit dotaz
+420 416 533 662

transformátory tlumivky